Gdy człowiek schodzi na drogę przestępstwa, przypomina kierowcę, który zjechał niewłaściwym zjazdem z autostrady – nie może od razu zawrócić. O ile kierowcy zawracają, o tyle w prawdziwym życiu nie jest to takie proste. Grzech przemilczenia to historia młodego mężczyzny, który w imię źle pojętej przyjaźni popada w tarapaty życiowe. Książka opowiada, w jaki sposób usiłuje się z nich wydostać.

Powieść osnuta jest na prawdziwych wydarzeniach mających miejsce na Dolnym Śląsku na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. W 2018 roku została uhonorowana Nagrodą Literacką im. Tadeusza Mycińskiego.

 

O KSIĄŻCE W PRASIE:

http://akant.org/archiwum/205-archiwum-miesiecznik-literacki-akant-2018/akant-2018-nr-1/6554-kalina-izabela-ziola-milczenie-grzechu-pelne?fbclid=IwAR2UHuiLgY2lkdyb2hoxg3XQgYhk3rYLp6kMOQCN3__sPd6qQ4-72hao_Ao

https://pisarze.pl/2017/12/11/kalina-izabela-ziola-milczenie-grzechu-pelne/?fbclid=IwAR2kwjTpgVPuHbAp2tu7MtC90UIcXial7y74EcqMOjMO3HTyZUg_621vSlI

KSIĄŻKA Z DEDYKACJĄ AUTORA