NOWY GRZECH PRZEMILCZENIA!

Już w tym tygodniu ukaże się nowa wersja powieści „Grzech przemilczenia”. Czuję się zatem w obowiązku, aby napisać kilka słów na temat tej – jakby nie patrzeć – przeredagowanej gruntownie książki. Zresztą zobowiązałem się do tego publicznie i zamierzam dotrzymać słowa. Jakkolwiek konstrukcja i założenia powieści pozostały niezmienne, jej forma uległa znacznym przeobrażeniom. Czytelnik dostanie do ręki powieść zupełnie innej jakości. Przede wszystkim zmieniła się szata językowa. Zrezygnowałem z eksperymentów słownych na rzecz przejrzystości i prostoty środków wyrazu. Nie znaczy to, że zabraknie w niej głębokich przemyśleń …