WIZJONER!

Niewielu jest takich, którzy potrafią przewidzieć przyszłość. W 1893 roku w Chicago 74 specjalistów od spraw społecznych przepowiadało, że do roku 1993: „Sporo ludzi dożyje 150 lat”. „Zmniejszy się liczba więzień, a rozwód będzie uchodzić za zbyteczny”. „Ustrój zostanie znacznie uproszczony, jako że wielkość tkwi w prostocie”. Żyjemy już w 2020 i nie widać spełnienia się tych przepowiedni. A jednak chciałbym Państwu opowiedzieć o chlubnym wyjątku, którego prorocza wizja z roku na rok sprawdza się co do joty. Chodzi mi o amerykańskiego prezydenta, Abrahama Lincolna. Wprawdzie Lincoln ubrał swoją …