ODWAŻNIK I KAMIENICA

Psycholodzy, a także filozofowie, napisali już całe tomy na temat różnic w sposobie myślenia kobiety i mężczyzny. Ja osobiście nie znam się na tym za bardzo. Wiem tylko tyle, że takie różnice istnieją i są – moim zdaniem – naprawdę fascynujące. Ale daleki byłbym od wygłaszania ogólnych teorii. Mogę najwyżej napisać o tym, co przeżyłem, bo do tego sprowadza się moja wiedza. A niedawno przytrafiło mi się nawet coś, co mogłoby posłużyć za przyczynek …