A KWARANTANNA KOŁEM SIĘ TOCZY

W 1828 roku Imperium Rosyjskie prowadziło wojnę z Turkami. W południowej części Rosji wybuchła wówczas zaraza, dżuma. Akurat na południu położone było miasto Sewastopol. W samym mieście nie stwierdzono ani jednego przypadku dżumy, ale ze względu na strategiczne znaczenie twierdzy, zwłaszcza portu, który dla rosyjskiej marynarki wojennej miał kluczowe znaczenie, jako środek zapobiegawczy zaordynowano kwarantannę. Przynajmniej taka była oficjalna narracja władz. W maju tegoż roku wokół Sewastopola zbudowano specjalny kordon, który miał zapobiegać wchodzeniu i wychodzeniu ludzi z miasta. Ruch osobowy musiał przechodzić przez punkt kontrolny. Nie …